*
*

Autoritzo A GRANEL SCCL a fer ús de les meves dades per fer-me arribar informació i comunicacions sobre les activitats i els esdeveniments que organitzi o en els quals col·labori o doni suport.
 

He estat informat/da de la normativa relativa a la protecció de dades i autoritzo A GRANEL SCCL, a utilitzar les dades facilitades amb les finalitats indicades.