Política de privacitat

En compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals proporcionades i recollides en aquest formulari s’incorporaran al fitxer de dades de la cooperativa A GRANEL amb la finalitat de, en virtut de l'establert en la Llei 34/2002 de l'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, gestionar les demandes i mantenir-los informats de futures activitats, promocions, notícies, esdeveniments i novetats de l'entitat.

La unitat responsable del fitxer és la secretaria de A GRANEL SCCL i les dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment.

Així mateix, us comuniquem que les vostres dades personals seran tractades de forma confidencial i no seran comunicades ni cedides a tercers per motius o finalitats comercials.

Podran ser cedides només als nostres prescriptors i finançadors en cas necessari i com a prova de verificació per a justificar la nostra activitat cooperativa.

L'emplenament d'aquest formulari es de caràcter lliure i voluntari.

Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent.

Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a A GRANEL SCCL per correu postal al carrer Doctor Bové 58, 08032 Barcelona o per correu electrònic a info@agranel.coop, signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut per tal que tingui plena validesa.

En cas de no voler rebre més informació d'A GRANEL, podeu adreçar-vos per escrit al correu info@agranel.coop